Danh ngạch định cư Úc 2023-2024

Vào ngày 9 tháng 5 năm 2023, Chính phủ Úc đã thông báo số danh ngạch Định cư Úc 2023-2024 là 190.000 quotas.

DANH NGẠCH ĐỊNH CƯ ÚC 2023 – 2024

Danh ngạch định cư Úc 2023 – 2024

Chương trình Định cư Úc 2023-24 được thiết kế để giải quyết tình trạng thiếu kỹ năng dai dẳng và mới nổi, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế không phát thải ròng bằng cách thu hút các kỹ năng chuyên môn khó tìm hoặc khó phát triển ở Úc. Chương trình có các mục như sau:

 • Skill stream (137,100 danh ngạch): được thiết kế để cải thiện năng lực sản xuất của nền kinh tế và bù đắp sự thiếu hụt kỹ năng trên thị trường lao động, bao gồm cả những thị trường thưa dân.
 • Family stream (52,500 danh ngạch): chủ yếu là visa kết hôn. Cho phép người Úc đoàn tụ với thân nhân từ nước ngoài và cung cấp cho họ con đường trở thành công dân. Bao gồm:
  • 40,500 Partner visas dự tính được cấp cho năm 2023-2024. Lưu ý rằng visa này phụ thuộc vào nhu cầu và không có mức trần.
  • 3,000 Child visas dự tính được cấp cho năm 2023-2024. Lưu ý rằng visa này phụ thuộc vào nhu cầu và không có mức trần.
 • Special Eligibility stream (400 danh ngạch): bao gồm visa cho những người có hoàn cảnh đặc biệt. Bao gồm cả thường trú nhân trở về Úc sau một thời gian ở nước ngoài.

Danh ngạch định cư Úc dựa theo ngân sách năm tài khóa 2022-23 và 2023-24

DÒNG VISALOẠI VISACẤP QUY HOẠCH 2022-23CẤP QUY HOẠCH 2023-24
SkilledNhà tuyển dụng tài trợ35.00036.825
Có tay nghề độc lập32.10030.375
Khu vực34.00032.300
Tiểu bang/Lãnh thổ được đề cử31.00030.400
Đổi mới kinh doanh & Đầu tư5.0001.900
Nhân tài toàn cầu (Độc lập)5.0005.000
Tài năng xuất sắc300300
Tổng kỹ năng142.400137.100
FamilyĐối tác 140.50040.500
Cha mẹ8.5008.500
Con 13.0003.000
Gia đình khác500500
Tổng visa gia đình52.50052.500
Đủ điều kiện đặc biệt100400
Chương trình di cư tổng thể195.000190.000

Trong giai đoạn 2023-24, việc cung cấp các loại visa Vợ chồng và Trẻ em được thực hiện theo nhu cầu, số danh ngạch chỉ mang tính biểu thị.

Quy mô danh ngạch định cư Úc 2023-2024

Quy mô số lượng Chương trình định cư Úc 2023-2024 được thiết lập hàng năm phụ thuộc vào Ngân sách của Chính phủ Úc.

Để thiết lập chính sách của Chương trình định cư Úc 2023-24, cuộc tham vấn đã diễn ra rộng rãi với chính quyền tiểu bang và lãnh thổ, đại diện của các học viện, ngành công nghiệp, đoàn thể và tổ chức cộng đồng.

Khi lập kế hoạch, Chính phủ Úc xem xét những điều sau:

 • Đệ trình công khai
 • Dự báo kinh tế và lực lượng lao động
 • Nghiên cứu quốc tế
 • Xuất khẩu nhân lực ra nước ngoài
 • Mô hình kinh tế và tài chính.

Phân bố danh ngạch dựa trên tiểu bang, vùng lãnh thổ 2022 – 2023

Theo thiết lập của Chương trình định cư Úc 2023-24, việc phân bổ đề cử được cung cấp cho các Bang và Vùng lãnh thổ trong các loại thị thực sau:

 • Tay nghề – Được đề cử (phân lớp 190)
 • Tay nghề – vùng thưa dân (Tạm trú) (phân lớp 491)
 • Chương trình đầu tư và đổi mới kinh doanh (BIIP)

Mỗi Tiểu bang và Vùng lãnh thổ đều đánh giá những người nộp đơn đủ điều kiện. Dựa trên các tiêu chí duy nhất trong khu vực pháp lý của họ.

Bộ đang làm việc với các Tiểu bang & Vùng lãnh thổ để hoàn thiện việc phân bổ đề cử cho năm chương trình 2023-24. Việc phân bổ cho từng khu vực pháp lý sẽ được công bố sau khi được quyết định.

TIỂU BANGVISA TAY NGHỀ TỈNH BANG ĐỀ CỬ (HẠNG 190)VISA TAY NGHỀ LÀM Ở VÙNG THƯA DÂN (HẠNG 491)CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ VÀ ĐỔI MỚI KINH DOANH (BIIP)
ACT2.0252.02510
NSW9.1086.168260
NT6001.40015
QLD3.0002.000235
SA3.0005.80070
TAS2.1502.10010
VIC12.9002.000170
WA5.3502.79040
Tổng cộng38.13324.283810

Phân bố danh ngạch dựa trên tiểu bang, vùng lãnh thổ 2023 – 2024

Phân bổ đề cử là số lượng người nộp đơn chính mới mà mỗi tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ có thể đề cử trong một năm. Các đơn đăng ký mới được thêm vào kho hồ sơ hiện có tồn đọng trong các phân loại visa này.

Việc phân bổ đề cử không phản ánh tổng số người xin thị thực trong các loại này và không giới hạn số lượng thị thực có thể được cấp trong các loại thị thực này.

Bộ xử lý các đơn hiện tồn đọng và các đơn mới song song do tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ đề cử phù hợp với các cấp độ lập kế hoạch của Chương trình Di cư vĩnh viễn và  các ưu tiên xử lý thị thực tay nghề.

TIỂU BANGVISA TAY NGHỀ TỈNH BANG ĐỀ CỬ (HẠNG 190)VISA TAY NGHỀ LÀM Ở VÙNG THƯA DÂN (HẠNG 491)CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ VÀ ĐỔI MỚI KINH DOANH (BIIP)
ACT6006000
NSW2.6501.5000
NT2504000
QLD9006500
SA1.1001.2000
TAS6006000
VIC2.7006000
WA1.5008500
Tổng cộng10.3006.4000
Scroll to Top
Call Now Button