Giới hạn visa kỳ nghỉ lao động (subclass 462) | 2023-2024

GIỚI HẠN VISA KỲ NGHỈ LAO ĐỘNG (SUBCLASS 462) LÀ GÌ?

giới hạn visa kỳ nghỉ lao động

Mỗi năm Bộ Nội vụ (DHA) thiết lập một giới hạn visa kỳ nghỉ lao động mới. Khoảng thời gian này kéo dài từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 6 hàng năm (một năm chương trình).

Nếu nộp visa kỳ nghỉ lao động lần đầu tiên, quý vị cần phải nộp đơn và được chấp thuận trong giới hạn năm của chương trình đó.

Sau khi được cấp visa kỳ nghỉ lao động lần 1, quý vị có thể gia hạn năm 2 và năm 3 không giới hạn.

Vào năm 2022/2023, giới hạn visa kỳ nghỉ lao động đã tăng 30%. Tuy nhiên, giới hạn đã quay trở lại con số cũ cho năm 2023/2024 như trong bảng dưới đây:

MỞ (OPEN)  – Đơn đăng ký đang mở.

ĐÃ TẠM NGỪNG (SUSPENDED)  – Việc nộp đơn đã bị tạm dừng do sắp hết giới hạn hoặc vì lý do vận hành.​ Bạn có thể tiếp tục kiểm tra trang này để xem liệu các ứng dụng có mở lại hay không.

ĐÃ ĐÓNG CỬA (CLOSED) – Các đơn đăng ký sẽ bị đóng cho đến khi năm chương trình mới bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 năm sau.

Giới hạn visa kỳ nghỉ lao động (subclass 462) | 2023-2024
Giới hạn visa kỳ nghỉ lao động (subclass 462) | 2023-2024

Trạng thái giới hạn từng quốc gia

Những con số này sẽ thay đổi trong mỗi năm của chương trình. Quý vị cũng có thể xem lại những con số này khi chúng thay đổi trên trang web của Bộ Nội vụ mục Trạng thái Giới hạn Quốc gia .

Scroll to Top
Call Now Button