Đánh giá vị trí xác thực – Visa 482 TSS

Vị trí xác thực là yếu tố quan trọng để xét xem vị trí tuyển dụng có  tồn tại thực hay không. Các loại visa tay nghề 482, 186, 491 có những yếu tố yêu cầu tính xác thực của vị trí nghề nghiệp mà ứng viên apply.

Các yếu tố đánh giá “vị trí xác thực”

Cục Di trú sẽ xem xét những yếu tố sau đây, để đánh giá rằng vị trí liên quan đến nghề nghiệp được đề cử là xác thực:

 • Vị trí này là nghề nghiệp yêu cầu trình độ cao với miêu tả cụ thể được đề ra trong ANZSCO. (không phải là một công nghiệp chung chung tổng quát không xác định rõ ràng).

Lưu ý:

Cục Di trú sẽ kiểm tra các task cụ thể của vị trí tuyển dụng thay vì chỉ xét chức danh vì chúng có thể không phù hợp với công việc mô tả trong ANZSCO.

 • Vị trí phù hợp với phạm vi hoạt động của doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp cung cấp bằng chứng rằng cần có các nhân sự mới khỏa lấp vị trí
 • Có bằng chứng liên quan đến đã có nhân sự giữ vị trí này trước đó nhưng sau đó đã ra đi.
 • Có bằng chứng cho thấy vị trí đã được quảng cáo và tuyển dụng thông qua quy trình tuyển dụng minh bạch.
 • Doanh nghiệp đã cung cấp bằng chứng về việc kiểm tra xem người được đề cử visa có đủ điều kiện để được cấp giấy phép lao động hay không.

Bằng chứng tích cực khi xét vị trí xác thực

Những bằng chứng có thể hữu ích để hỗ trợ đánh giá như sau:

 • Một bản phân chia cơ cấu tổ chức (organization chart) để chỉ ra vị trí đóng vai trò như thế nào trong hoạt động doanh nghiệp
 • Một bảng tóm tắt về hàng hoặc dịch vụ được sản xuất bởi doanh nghiệp và cách vị trí và các nhiệm vụ liên quan đóng góp vào việc duy trì hoặc nâng cao khối lượng và/hoặc chất lượng của các sản phẩm này (điều này có thể bao gồm kế hoạch chi tiết và có thể đo lường được cho việc mở rộng trong tương lai)
 • Bằng chứng cho thấy vị trí đã tồn tại và đã được giữ trước đó. Nhưng đã trở thành trống vì nhân sự cũ rời vị trí
 • Tăng trưởng hoạt động kinh doanh trong những tháng hoặc năm trước đó (ví dụ, hợp đồng mới, nhu cầu tăng cao) yêu cầu người giữ vị trí được đề cử
 • Số giờ làm việc và/hoặc sự tăng trưởng trong số khách hàng giải thích tại sao cần thêm nhân sự – tức là để đáp ứng nhu cầu gia tăng và đảm bảo bao quát trong cả tuần làm việc
 • Bằng chứng về tỷ lệ phần trăm của nhân viên của công ty là công dân Úc hoặc thường trú nhân.
 • Bằng chứng tăng ca của nhân viên cũ ở vị trí này

Lưu ý:

 • Nếu có thể, nên cung cấp bằng chứng có thể xác minh (ví dụ, bản sao hợp đồng, đơn đặt hàng từ bên thứ ba) vì những yếu tố này sẽ được xem trọng bởi nhân viên xét hồ sơ
 • Các “đơn xét vị trí xác thực” chứa thông tin cụ thể về doanh nghiệp được viết bởi doanh nghiệp tài trợ sẽ được trọng thị hơn là những tờ đơn chung chung như:
  • Các yêu cầu không cụ thể hoặc không rõ ràng, không ghi rõ nguồn gốc của thông tin.
  • Những thông tin chung thường không được điều chỉnh cho từng công ty cụ thể và do đó có thể không phản ánh đúng tình hình hiện tại trong doanh nghiệp.

Những yếu tố bất lợi để xét “vị trí xác thực”

Những yếu tố tiêu cực khiến đơn xét “vị trí xác thực” bị mất điểm trong mắt người xét:

 • Bằng chứng cho thấy ngành mà công ty tuyển dụng đương đơn đang suy bại, không phát triển
 • Dựa trên báo cáo từ công ty khảo sát uy tín, ngành mà đơn vị tuyển dụng có tỷ lệ thất nghiệp trên trung bình
 • Chủ doanh nghiệp bảo lãnh đã có những hành động sau đây trong 12 tháng trở lại:
  • Cắt giảm nhân công trong 12 tháng gần nhất
  • Giảm số lượng giờ làm việc
  • Giảm lương chi trả cho nhân viên
  • Tuyển dụng ưu tiên tạm trú nhân hơn là quốc tịch Úc
 • Công ty nhỏ, chỉ chăm chăm tuyển tạm trú nhân visa TSS, visa 457 và rất ít người quốc tịch Úc làm ở đây
 • Các vị trí được đề cử có tính chất quản lý và mức lương đề xuất ở mức thấp nhất trong phạm vi mức lương thị trường cho một vị trí như vậy.
 • Nghề nghiệp được đề cử là một trong những nghề sau đây:
  • Trong danh sách nghề ANZSCO chỉ liệt kê các nhiệm vụ rất rộng, tổng quát (ví dụ, Chuyên viên Marketing, Quản lý Chương trình hoặc Dự án, Quản lý Chuyên gia NEC); và/hoặc
  • Bộ phận Di trú đã từng nhận thấy xu hướng các nhà bảo trợ trợ sử dụng nghề nghiệp này với mục đích sử dụng chương trình visa 457 hoặc TSS một cách không thích hợp – tức là để tạo điều kiện cho lao động có kỹ năng bán chuyên hoặc làm suy yếu các chương trình visa khác.
 • Nhà tài trợ là một doanh nghiệp nước ngoài và muốn tuyển dụng người giữ visa thông qua một thực thể liên kết tại Úc.
 • Nhà tài trợ là một doanh nghiệp nước ngoài đã được phê duyệt thành lập một chi nhánh kinh doanh tại Úc và các vị trí được đề cử không phải là những vị trí mà người được đề cử sẽ hỗ trợ trong việc thành lập doanh nghiệp tại Úc hoặc chịu trách nhiệm cho một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh tại Úc.
 • Có vẻ như có thông tin không nhất quán về các scoop of works mà người được đề cử sẽ thực hiện và/hoặc các nhiệm vụ này không khớp với những gì đã được ghi rõ trong ANZSCO.
 • Danh sách các task được cung cấp trong mẫu đơn đăng ký đã được sao chép nhiều từ từ danh sách ANZSCO vào mẫu đơn đăng ký hoặc mô tả công việc.
 • Nhà tài trợ muốn đề cử một Quản lý Tổng thể và:
  • Là một công ty hoạt động trong hoạt động thương mại (nhập khẩu/xuất khẩu) mà không có nhân viên nào ngoài các giám đốc của công ty; hoặc
  • Là một doanh nghiệp có nguồn thu chính từ thu nhập cho thuê bất động sản nội địa mà công ty sở hữu (ví dụ, cho thuê phòng cho sinh viên nước ngoài).

Lưu ý:

Theo chính sách, các đề cử cho một số nghề nghiệp cũng nên được xem xét cẩn thận để xác định liệu vị trí liên quan đến nghề nghiệp được đề cử có phải là xác thực hoặc có thể được sử dụng để tiếp nhận lao động bán kỹ năng, hoặc để né tránh/vượt qua việc sử dụng các chương trình visa khác. Đối với lời khuyên về các nghề nghiệp cụ thể, hãy tham khảo Đánh giá các nghề nghiệp hợp lệ được đề cử.

Quan trọng: Điều này không có nghĩa là các đề xuất đề cử trong các trường hợp như vậy không thể được chấp thuận hoặc không được chấp nhận trong chương trình visa TSS. Những đề xuất đề cử đáp ứng các tiêu chí quy định phải được chấp thuận.

Scroll to Top
Call Now Button