Những thay đổi trong luật di trú Úc 2022 – 2023

Năm tài khóa 2022-2023, luật Di Trú Úc 2023 sẽ điều chỉnh để phục hồi kinh tế Úc & hàn gắn xã hội hậu đại dịch. Dự kiến sẽ có 160,000 danh ngạch định cư được phân bổ năm nay.

  • Diện tay nghề (109,900 slots): được ưu tiên nhằm khôi phục kinh tế và bổ túc thiếu hụt lao động ở những vùng thưa dân.
  • Diện bảo lãnh thân nhân (50,000 suất): diện này phần lớn là bảo lãnh vợ chồng, chỉ có số ít là bảo lãnh cha mẹ, con cái. Giúp đoàn tụ thân nhân tại Úc.
    Kể từ 2022-23, diện này sẽ được nới lỏng để tăng quá trình xét duyệt cấp visa hơn. Dự kiến 40,500 suất là bảo lãnh vợ chồng, 3000 suất là bảo lãnh con cái. Cần lưu ý số danh ngạch dự kiến là dựa trên nhu cầu, chứ không phải mức giới hạn suất.
  • Diện đặc biệt (100 slots): diện này dành cho trường hợp đặc biệt, bao gồm Thường Trú nhân hết hạn do bất cẩn quên gia hạn visa.
Visa 2022 - 2023
Di trú Úc 2023

Bộ Trưởng bộ Di Trú có thể điều chỉnh phân bố danh ngạch để phản ứng kịp thời với kinh tế thay đổi.

Dự kiến phân bố danh ngạch Di Trú Úc 2023

Dòng visaDiện Visa2021-222022-23
Tay nghềChủ bảo lãnh22,000​30,000
 Tay nghề tự túc6,50016,652
 Vùng thưa dân11,20025,000
 Tỉnh bang bảo lãnh11,20020,000
 Diện đầu tư kinh doanh13,5009,500
 Tài năng toàn cầu (tự ứng cử)15,0008,448
 Tài năng thiên bẩm200300
Tổng cộng danh ngạch dòng tay nghề109,90079,600
Thân nhânBảo lãnh vợ chồng (điều chỉnh tăng giảm dựa trên nhu cầu, không giới hạn số lượng)72,30040,500
 Bảo lãnh ba mẹ4,5006,000
 Bảo lãnh con cái (điều chỉnh tăng giảm dựa trên nhu cầu, không giới hạn số lượng)3,0003,000
 Thành viên khác trong gia đình500500
Tổng danh ngạch dòng thân nhân50,00077,300**
Diện đặc biệt100100
Tổng tất cả danh ngạch160,000160,00​0

**Năm 2021-2022 thì diện bảo lãnh con cái không được tính vào dòng Thân nhân. Nhưng từ 2022-23, diện con cái được tính gộp vào dòng thân nhân luôn.

Quy mô cấu thành các chương trình định cư Úc 2023

Quy mô và cấu thành của các dòng, diện visa được dựa trên kinh phí phân bổ của Liên Bang từng năm.

Để có được con số danh ngạch này, không hề là ngẫu nhiên. Bộ Nội Vụ phải liên thông với các ban ngành, đại diện tỉnh bang, liên bang, cơ quan học thuật, kinh tế, công nông nghiệp và tổ chức cộng đồng trong khoảnh thời gian tháng 11 đến tháng 12 hàng năm.

Ngoài ra, bộ Nội Vụ còn khuyến khích người dân đệ trình ý tưởng góp ý điều chỉnh danh ngạch di cư hằng năm.

Góp ý của dân chúng, dự báo chỉ số kinh tế, thị trường lao động, tình hình quốc tế, mô hình kinh tế tài chính, dòng tiền… tất cả đều được xem xét để đưa ra con số danh ngạch.

Danh ngạch bảo lãnh từng tỉnh bang di trú Úc 2023

Bảo lãnh tỉnh bang có hiệu lực với các dòng visa sau đây:

  • Visa tay nghề đề cử tỉnh bang (subclass 190)
  • Visa tay nghề vùng thưa dân ((subclass 491)
  • Diện đầu tư (BIIP)

Thông tin cụ thể từng tỉnh bang có thể được tìm thấy ở những link sau:

Dưới đây là dự kiến danh ngạch từng tỉnh bang bảo lãnh di trú Úc 2023:

Tỉnh bangVisa 190Visa 491Diện đầu tư (188)
ACT8001,920​​10
NSW7,1604,870260
NT60084015
QLD3,0001,200235
SA2,7003,18070
TAS2,0001,35010
VIC9,0002,400170
WA5,3502,79040
Total​30,61018,550810
Scroll to Top
Call Now Button