Các thay đổi mới trong Visa 191

Visa 191 (Thường Trú nhân) cho phép lao động Việt tạm trú tại Úc làm việc đủ thời gian, đủ điều kiện thu nhập có thể sinh sống vĩnh viễn tại Úc.

Visa 191

Những đặc điểm của visa 191:

  • Quý vị không cần người bảo lãnh hay người đề cử
  • Quý vị phải đang giữ 1 loại visa tạm trú và tuân thủ điều kiện loại visa đó
  • Sống đủ ít nhất 3 năm ở địa phương/ vùng thưa dân được chỉ định
  • Quý vị phải có mức lương cao hơn ngưỡng lương trung bình của lao động Úc (hiện tại là 53,900 AUD/ năm) trong vòng 3 năm gần nhất.

Nếu được cấp visa 191, quý vị có thể sống ở Úc vĩnh viễn.

THAY ĐỔI CỦA VISA 191 TỪ 11/2022

Tuy nhiên, diện visa tay nghề vùng thưa dân – 191 này sẽ có những thay đổi bắt đầu từ 16/11/2022.

Theo đó, ứng cử viên của visa 191 phải đạt thêm các yêu cầu như sau:

  • Phải giữ visa 491 hoặc 494 ít nhất 3 năm, tuân thủ loại điều kiện visa tương ứng
  • Đạt được mức lương tổng 1 năm trên 53,900 AUD trong vòng 3 năm liên tiếp
  • Vợ hoặc chồng của quý vị cũng có thể thay thế làm đương đơn nếu đạt được những điều kiện trên

Sở hữu loại visa trên, quý vị có thể:

  • Làm việc, sinh hoạt, học tập tại Úc
  • Bảo lãnh thành viên gia đình từ Việt Nam sang. Người được bảo lãnh sẽ lập tức vô Thường Trú nhân.
  • Đạt đủ điều kiện, có thể thi vào quốc tịch.

Hiện tại, TDDU có 1 bài cụ thể về visa 491 SBO dành riêng cho tỉnh bang Queensland. Sắp tới, chúng tôi sẽ biên 1 bài chuyên biệt về visa 491 tổng quát không phân biệt tiểu bang. Stay tuned!

Nguồn: visa-envoy

Scroll to Top
Call Now Button