Thuế lãi từ vốn Úc – Capital gain tax (CGT)

Tại Úc, khi bán tài sản, cho thuê, nhận bồi thường bảo hiểm do tài sản bị hủy, nhận chi trả cổ tức từ cổ phần, bạn có thể bị truy thu thuế lãi từ vốn Úc (CGT).

Thuế lãi từ vốn Úc – Capital gain tax (CGT)

Thuế thu nhập từ lợi nhuận bán tài sản, như bất động sản, được gọi là thuế lãi về vốn (CGT).

Bạn phải khai báo lợi nhuận và thua lỗ từ vốn trong tờ khai thuế thu nhập và trả thuế. Mặc dù nó được gọi là ‘thuế lãi từ vốn’, nó là một phần của thuế thu nhập cá nhân. Đó không phải là một loại thuế riêng biệt.

Nếu bạn có lợi nhuận từ vốn, nó sẽ tăng số thuế bạn phải trả. Bạn có thể tính toán số thuế bạn sẽ phải nộp và dành tiền để đảm bảo có đủ kinh phí trả.

Ví dụ: tính thuế lãi từ vốn Úc của Maree.

Maree mua một số cổ phiếu với giá 5.000 đô la. Cô ấy nắm giữ cổ phiếu trong 6 tháng và bán chúng với giá 5.500 đô la. Cô ấy không có lợi nhuận hoặc thua lỗ từ vốn khác.

Maree khai báo lợi nhuận từ vốn là 500 đô la trong tờ khai thuế của cô ấy. Cô ấy sẽ phải trả thuế từ lợi nhuận này với mức thuế thu nhập cá nhân của mình.

Bất động sản

Hầu hết tài sản bất động sản đều chịu thuế lãi từ vốn Úc (CGT) bao gồm:

 • Đất không có sử dụng
 • Các căn hộ kinh doanh
 • Các căn nhà cho thuê
 • Các ngôi nhà nghỉ dưỡng
 • Các trang trại nhỏ.

Ngôi nhà chính của bạn (ngôi nhà bạn dùng để ở)

Ngôi nhà chính mà bạn dùng để ở thường được miễn thuế lãi từ vốn Úc. Tuy nhiên, thuế lãi từ vốn Úc (CGT) vẫn có thể áp dụng trong các trường hợp sau:

 • Bạn cho thuê một phần của nó
 • Bạn sử dụng nó cho kinh doanh
 • Nó nằm trên hơn 2 hecta đất
 • Bạn là người nước ngoài và bạn không đáp ứng các yêu cầu của “bài kiểm tra sự kiện trong cuộc sống” vào thời điểm “sự kiện thuế lãi từ vốn” xảy ra.

Bài kiểm tra sự kiện “Life event test”

Nếu bạn là người nước ngoài, sống ở Úc trên 6 năm. Trong 6 năm đó, xảy ra các sự kiện sau:

 • Bạn, vợ hoặc chồng, con của bạn bị bệnh hấp hối cận tử
 • Vợ hoặc chồng hoặc con dưới 18 tuổi qua đời
 • Ly hôn

Thì lúc đó bạn được cho là lâm vào cảnh bất hạnh, đỗ bài kiểm tra Life event test và được miễn thuế CGT từ bất động sản.

Nhà ở cho người già

Thuế lãi từ vốn Úc không áp dụng khi khi áp dụng cho nhà ở cho người già.

Ô tô và xe máy

Phương tiện cơ giới vận chuyển chở hàng dưới 1 tấn và ít hơn 9 hành khách được miễn thuế CGT.

Cổ phiếu và trái phiếu

Thuế CGT áp dụng cho cổ phiếu, trái phiếu và các khoản đầu tư tương tự khi “sự kiện thuế lãi từ lợi nhuận vốn” xảy ra. Điều này bao gồm khi bạn bán chúng hoặc nhận một khoản phân phối (ngoại trừ cổ tức) từ quỹ quản lý.

Tài sản tiền điện tử

Thuế thu nhập từ lợi nhuận vốn có thể áp dụng khi bạn thanh lý tài sản tiền điện tử của mình.

Nếu tài sản tiền điện tử của bạn được coi là tài sản sử dụng cá nhân. Lợi nhuận hoặc thua lỗ từ việc thanh lý tài sản này có thể được miễn thuế thu nhập từ lợi nhuận vốn. Tài sản tiền điện tử được coi là tài sản sử dụng cá nhân nếu nó được giữ hoặc sử dụng chủ yếu để mua các mặt hàng cho sử dụng cá nhân hoặc tiêu dùng.

Tài sản sử dụng cá nhân

Lợi nhuận từ tài sản sử dụng cá nhân chịu thuế lãi từ vốn Úc nếu chi phí để mua tài sản này vượt quá 10.000 đô la.

Thua lỗ từ tài sản sử dụng cá nhân bị bỏ qua. Điều này có nghĩa là bạn không thể sử dụng thua lỗ từ tài sản sử dụng cá nhân để giảm CGT trên các tài sản khác (bao gồm cả tài sản sử dụng cá nhân khác).

Tài sản sử dụng cá nhân là các tài sản chịu thuế CGT mà bạn giữ cho mục đích sử dụng hoặc thưởng thức cá nhân.

Chúng bao gồm:

 • Thuyền
 • Nội thất
 • Hàng điện tử
 • Vật dụng gia đình
 • Quyền chọn hoặc quyền mua một tài sản sử dụng cá nhân
 • Một khoản nợ phát sinh từ
  • Một sự kiện thuế thu nhập từ lợi nhuận vốn liên quan đến một tài sản sử dụng cá nhân mà bạn giữ
  • Cho vay tư nhân cho một thành viên gia đình hoặc bạn bè.

Các mục sau không được xem là tài sản sử dụng cá nhân:

 • Các tài sản sưu tầm – chúng có thể chịu thuế thu nhập từ lợi nhuận vốn
 • Ngôi nhà chính của bạn, thường được miễn thuế thu nhập từ lợi nhuận vốn
 • Ô tô, không chịu thuế thu nhập từ lợi nhuận vốn.

Nếu bạn thanh lý các tài sản sử dụng cá nhân một cách riêng lẻ mà thường được bán như một bộ, bạn chỉ được miễn thuế nếu bạn mua bộ này với giá 10.000 đô la hoặc ít hơn.

Tài sản sưu tầm

Tài sản sưu tầm chịu thuế thu nhập từ lợi nhuận vốn trừ khi:

 • Bạn mua tài sản sưu tầm với giá 500 đô la hoặc ít hơn.
 • Bạn hùn tiền với người khác mua tài sản sưu tầm với giá 500 đô la hoặc ít hơn trước16/12/1995.
 • Bạn hùn tiền với người khác mua tài sản sưu tầm khi tài sản sưu tầm có giá trị thị trường 500 đô la hoặc ít hơn.

Tài sản sưu tầm bao gồm:

 • Tác phẩm nghệ thuật
 • Trang sức
 • Đồ cổ
 • Đồng xu hoặc huy chương
 • Bộ sưu tập hồ sơ, bản thảo hoặc sách quý, cổ phiếu bưu chính hoặc bìa sách phát hành lần đầu.

Nếu bạn gánh chịu thua lỗ từ một tài sản sưu tầm, chỉ được khấu trừ nó từ lợi nhuận vốn của tài sản sưu tầm. Không được từ lợi nhuận vốn của các tài sản khác.

Nếu bạn thanh lý các tài sản sưu tầm một cách riêng lẻ mà thường được thanh lý như một bộ, chỉ có trường hợp bạn mua bộ này với giá 500 đô la hoặc ít hơn sau ngày 16 tháng 12 năm 1995, bạn mới được miễn thuế.

Tài sản vô hình

Tài sản vô hình có thể chịu thuế thu nhập từ lợi nhuận vốn.

Chúng bao gồm:

 • Hợp đồng thuê
 • Quyền thương hiệu
 • Giấy phép
 • Quyền hợp đồng.

Nhiều sự kiện CGT khác, ngoài việc thanh lý, có thể xảy ra đối với các tài sản này. Ví dụ, việc cấp phép là một sự kiện thuế lãi từ vốn Úc có thể bị truy thu.

Ngoại tệ

Ngoại tệ chịu thuế lãi từ vốn Úc (CGT). Bạn sẽ có lợi nhuận hoặc thua lỗ từ sự biến động tỷ giá ngoại tệ.

Ngoại tệ chịu thuế từ lợi nhuận vốn ngoại hối. Lợi nhuận hoặc thua lỗ phát sinh từ việc mua hoặc bán ngoại tệ khi có biến động tỷ giá hối đoái.

Điều này áp dụng cho ngoại tệ được giữ dưới dạng tiền mặt và các tài sản chịu thuế thu nhập từ lợi nhuận vốn được định giá bằng ngoại tệ (như bất động sản cho thuê ở nước ngoài).

Tài sản suy giảm giá trị

Thuế CGT không áp dụng cho tài sản suy giảm giá trị được sử dụng cho mục đích kinh doanh tạo ra thuế.

Điều này bao gồm:

 • Thiết bị kinh doanh
 • Các mặt hàng trong tài sản cho thuê.

Lợi nhuận hoặc thua lỗ thu được từ các tài sản này vẫn có thể bị xử lý như là thu nhập chịu thuế CGT hoặc được khấu hao thuế.

Tuy nhiên, nếu bạn đã sử dụng một tài sản suy giảm giá trị cho mục đích cá nhân, CGT có thể áp dụng.

Miễn thuế từ vốn Úc (CGT)

Các miễn thuế cụ thể như giải thưởng và khoản tiền thưởng

Các trường hợp sau đây không chịu thuế thu nhập từ lợi nhuận vốn (CGT):

 • Huân chương được trao vì dũng cảm hoặc hành động gan dạ. Trừ khi bạn đã trả tiền hoặc trao đổi tài sản để nhận nó.
 • Tài sản được sử dụng duy nhất để sản xuất thu nhập miễn thuế. Hoặc một số loại thu nhập không được xem xét hoặc miễn thuế.
 • Khoản bồi thường hoặc thiệt hại nhận được do bất kỳ sai lầm. Hoặc tổn thương nào bạn gặp phải tại nơi làm việc hoặc tổn thương, sai lầm hoặc bệnh tật bạn hoặc người thân gặp phải.
 • Tiền thắng hoặc tiền thua từ cờ bạc, trò chơi hoặc cuộc thi với giải thưởng.
 • Chi trả các khoản chi phí của bạn theo các chương trình sau:
 • Chương trình Hỗ trợ Chấm dứt Bất hợp pháp.
 • Chương trình Hỗ trợ Giải quyết Tranh chấp Thay thế.
 • Chương trình Hoàn tiền M4/M5.
 • Một chương trình được thành lập theo pháp luật bởi cơ quan Chính phủ Úc. Cơ quan chính quyền địa phương hoặc cơ quan Chính phủ nước ngoài. (Trừ khi là một khoản thanh toán cho sự mất mát, phá hủy hoặc chuyển nhượng tài sản).
 • Việc chuyển quyền lợi hưu trí siêu nhỏ trong một quỹ hưu trí siêu nhỏ (một quỹ tuân thủ có không quá 6 thành viên) sang một quỹ khác do sự chia tay giữa vợ chồng hoặc cựu vợ chồng.
 • Quyền được tạo ra hoặc chấm dứt trong một thỏa thuận hưu trí.
 • Sự kiện thuế thu nhập từ lợi nhuận vốn xảy ra đối với tài sản lưu hành hiện tại được chia ra của một quỹ siêu tuân thủ.
 • Một số khoản thanh toán trong các chính sách bảo hiểm tổng quát. Chính sách bảo hiểm nhân thọ hoặc công cụ trợ cấp như các khoản thanh toán từ việc thế hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã đến hạn.
 • Một khoản thanh toán để chấm dứt một chính sách bảo hiểm mà bạn là chủ sở hữu hợp pháp ban đầu của chính sách đó.
 • Cổ phiếu trong quỹ phát triển hợp tác gom nhóm.
 • Cổ phiếu của một số lợi nhuận, lợi tức hoặc thua lỗ phát sinh từ việc tạm ngừng đầu tư. của các đơn vị liên doanh vốn rủi ro và vốn rủi ro giai đoạn ban đầu.
 • Một thỏa thuận tài chính mà lợi tức và thua lỗ được tính toán. Theo quy định của quy tắc về thuế thu nhập từ các giao dịch tài chính (TOFA).
 • Những món quà được tặng thông qua di chúc cho một người hưởng lợi.

SỰ KIỆN THUẾ LÃI TỪ VỐN ÚC (CGT)

Sự kiện CGT là sự kiện truy thu thuế CGT khi xảy ra các trường hợp cụ thể. Chẳng hạn như khi tài sản bị bán đi, bị mất hoặc bị phá hủy, cho thuê tài sản sinh lợi, nhận cổ tức từ cổ phiếu đã mua.

Định nghĩa sự kiện lãi từ vốn Úc (CGT)

Khi bạn bán một tài sản chịu thuế lãi từ vốn (CGT), nó được gọi là sự kiện CGT. Đây là điểm mà tại đó bạn kiếm được hoặc lỗ vốn.

Có các sự kiện CGT khác, chẳng hạn như mất mát hoặc phá hủy tài sản hoặc tạo ra các quyền theo hợp đồng hoặc các quyền khác.

Bán hoặc thanh lý tài sản

Nếu có hợp đồng mua bán, sự kiện CGT sẽ xảy ra khi bạn ký kết hợp đồng. Ví dụ: nếu bạn bán một căn nhà, sự kiện CGT xảy ra vào ngày ký hợp đồng chứ không phải khi bạn thanh lý.

Nếu không có hợp đồng mua bán, sự kiện CGT thường là khi bạn không còn là chủ sở hữu của tài sản. Ví dụ: nếu bạn bán cổ phiếu, sự kiện CGT sẽ xảy ra vào ngày bán.

Ví dụ: hợp đồng mua bán

Vào tháng 6 năm 2021, Sue ký hợp đồng bán mảnh đất mà cô sở hữu.

Hợp đồng được giải quyết vào tháng 10 năm 2021.

Sue kiếm được lãi trong năm tài khóa 2020–21 (năm cô ký hợp đồng). Chứ không phải năm tài khóa 2021–22 (năm thanh toán diễn ra).

Lãi hoặc lỗ vốn của bạn đối với một tài sản thường là giá bán trừ chi phí ban đầu và một số chi phí khác liên quan đến việc mua, nắm giữ và thanh lý tài sản.

Mất mát, trộm cắp hoặc phá hủy tài sản

Nếu tài sản CGT của bạn bị mất, bị đánh cắp hoặc bị phá hủy:

sự kiện CGT xảy ra khi bạn lần đầu tiên nhận được tiền bồi thường cho việc mất mát, trộm cắp hoặc phá hủy. Lãi vốn của bạn là số tiền bồi thường trừ chi phí ban đầu của tài sản. Nếu bạn không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào, sự kiện CGT sẽ xảy ra khi tổn thất được phát hiện hoặc sự phá hủy xảy ra.

Nếu bạn thay thế tài sản đó bằng một tài sản tương tự, thì bạn có thể trì hoãn (hoặc ‘chuyển hạn’) khoản lãi vốn của mình cho đến khi một sự kiện CGT khác xảy ra, chẳng hạn như bán tài sản thay thế.

Ví dụ: hợp đồng bảo hiểm

Căn nhà cho thuê của Laurie đã bị hỏa hoạn thiêu rụi vào tháng 6 năm 2021. Anh ấy đã nhận được tiền bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm vào tháng 10 năm 2021.

Sự kiện CGT xảy ra vào tháng 10 năm 2021 khi anh ấy nhận được tiền bồi thường.

Scroll to Top
Call Now Button