BĐS

Thuế lãi từ vốn Úc – Capital gain tax (CGT)

Tại Úc, khi bán tài sản, cho thuê, nhận bồi thường bảo hiểm do tài sản bị hủy, nhận chi trả cổ tức từ cổ phần, bạn có thể bị truy thu thuế lãi từ vốn Úc (CGT). Thuế lãi từ vốn Úc – Capital gain tax (CGT) Thuế thu nhập từ lợi nhuận bán …

Thuế lãi từ vốn Úc – Capital gain tax (CGT) Đọc tiếp »

Scroll to Top
Call Now Button