Phí các loại Visa Úc tăng từ 1/7/2023

Mới đây, Bộ Nội Vụ Úc vừa áp dụng loạt giá phí mới cho các loại visa kể từ 1/7/2023. Trung bình, phí các loại visa Úc sẽ tăng từ 8 đến 15%.

Các thay đổi lớn về luật di trú Úc từ 1/7/2023 chúng tôi đã có tóm tắt trước đó tại đây.

Thiên Đường Đất Úc trích đăng sự thay đổi giá của các loại visa thông dụng nhất:

Loại visaGiá trước 1/7/2023Giá sau 1/7/2023
Visa du học và visa bảo hộ (Subclass 500 & 590)$650$710
Visa tay nghề phổ biến (Subclass 189190491494)$4,240$4,640
Visa hậu du học Subclass 485$1,730$1,895
Visa bảo lãnh vợ chồng( 300820/801309/100)$8,085$8,850
Visa bảo lãnh thân nhân bố mẹ (lần đầu đóng tiền)Lần hai đóng tiền cũng giá tương tự (143 visa)$385 – $4,355$420 – $4,765
TSS – STSOL (Subclass 482)$1,330$1,455
TSS – MLTSSL (Subclass 482)$2,770$3,035
ENS/RSMS (Subclass 186, 187)$4,240$4,640
Visa diện đầu tư ( 188A188B)$6,270$9,450
Visa diện đầu tư trọng điểm (SIV) (188C)$9,195$13,860
Visa du lịch (Subclass 600) – gia hạn trong nước Úc$380$475
Quốc tịch Úc$490$540
Scroll to Top
Call Now Button