Giai đoạn miễn trừ xin visa Úc

Giai đoạn miễn trừ xin visa Úc sẽ áp dụng nếu quý vị rời Úc với tư cách không phải công dân Úc và đồng thời bất hợp pháp (không giữ bất kỳ loại visa nào khi rời khỏi Úc) hoặc quý vị là người sở hữu bridging visa C,D,E được cấp ngoài khung thời gian so với visa gốc ban đầu, quý vị sẽ bị ngăn cấm apply bất kỳ loại visa Úc nào trong vòng 3 năm tới.

PHỤ LỤC 4 QUY ĐỊNH DI CƯ NĂM 1994

Theo Phụ lục 4 của Quy định Di cư năm 1994, một số “Tiêu chí Lợi ích cộng đồng” (PIC) nhất định được áp dụng. Hai loại PIC phổ biến nhất là PIC 4013 và PIC 4014.

PIC 4013 và PIC 4014 có chứa “Giai đoạn miễn trừ”, nghĩa là nếu người nộp đơn không đáp ứng các tiêu chí đặt ra trong PIC nhất định, thì trừ khi có trường hợp ngoại lệ được áp dụng, họ không thể được cấp visa trong vòng 3 năm kể từ ngày nhất định, thường được gọi là “lệnh cấm tái nhập cảnh”.

Tiêu chí lợi ích cộng đồng 4013

Tiêu chí này áp dụng cho những người đã bị hủy visa trước đó. Nếu người nộp đơn không đạt PIC4013, tức là họ đã bị hủy visa và đang xin visa mới trong vòng ba năm kể từ ngày visa bị hủy , visa sẽ không được cấp trừ khi có:

  • những tình huống bắt buộc ảnh hưởng đến lợi ích của Úc; hoặc
  • các trường hợp thương tâm hoặc thuyết phục ảnh hưởng đến lợi ích của công dân Úc hoặc thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện

Tiêu chí lợi ích cộng đồng 4014

Tiêu chí này ảnh hưởng đến những người xin visa đang nộp đơn xin visa đến Úc sau khi rời khỏi  Úc với tư cách là người không phải là công dân bất hợp pháp hoặc người có Visa bắc cầu loại C, D hoặc E được cấp sau một khung thời gian nhất định.

Những người nộp đơn nằm trong mô tả này và đang nộp đơn xin visa mới trong vòng ba năm kể từ khi rời khỏi Úc để xin visa mới sẽ không thể được cấp visa trừ khi có:

  • những tình huống bắt buộc ảnh hưởng đến lợi ích của Úc; hoặc
  • các trường hợp thương tâm hoặc thuyết phục ảnh hưởng đến lợi ích của công dân Úc hoặc thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện.

Ngoại lệ GIAI ĐOẠN MIỄN TRỪ XIN VISA ÚC

Bất chấp hoạt động của cả PIC4013 và PIC4014, nếu người nộp đơn không đạt một trong hai (hoặc cả hai) PIC đó, nếu visa mới đang được nộp không có PIC4013 hoặc PIC4014 làm tiêu chí để cấp visa cụ thể đó, thì người nộp đơn vẫn có thể được cấp một visa khác.

Ví dụ: PIC 4013 và PIC 4014 không áp dụng làm tiêu chí visa để xin các visa sau:

  • Chương trình do người sử dụng lao động đề cử (Subclass 186);
  • Chương trình di cư tay nghề khu vực (Subclass 187); hoặc
  • Visa đối tác.

Điều này có nghĩa là ngay cả khi người nộp đơn đã bị hủy visa hoặc rời khỏi Úc sau khi trở thành người không phải là công dân bất hợp pháp hoặc người có một số loại Visa bắc cầu nhất định, họ vẫn có thể đủ điều kiện để được cấp các visa nêu trên nếu họ đáp ứng tất cả các điều kiện liên quan. tiêu chí cho loại visa nhất định mà họ nộp đơn xin.

Scroll to Top
Call Now Button